Identiteit Noord-Holland Noord - Landschap - Onderzoek en Visie - NH-Noord - 2002 - 2003

Onderzoek naar de ruimtelijke identiteit van het landschap van Noord-Holland Noord en de vertaling ervan in een sturingsinstrument voor ontwikkeling en ontwerp.

De identiteit van een landschap bestaat eruit dat verschillende kenmerken samen een herkenbare eenheid vormen. Soms zit die herkenbaarheid in ruimtelijk zichtbare kenmerken, soms in culturele of historische kenmerken en vaak in allebei. Het gaat erom de essentie van een gebied te vinden. Daar zijn we in eerste instantie letterlijk naar op zoek gegaan. We hebben Noord-Holland Noord van noord naar zuid, van oost naar west doorkruist,  eindeloos foto’s gemaakt en onze indrukken vergeleken met de kaart. 

We troffen een gebied aan met een rijk verleden, met koppige en meer meegaande identiteiten, en zeker met volop ontwikkelingsmogelijkheden. Die essentie hebben we werkbaar gemaakt, met het doel richting te geven aan ontwikkelingen, zodat die een bijdrage zullen leveren aan de identiteit en de samenhang. Daarmee kan de identiteit ook zelf veranderen, maar geleidelijk en met behoud en zelfs toename van tijdsdiepte. 

 

Als vervolg op de studie Identiteit Noord-Holland Zuid is in dit onderzoek de identiteit van het noordelijk deel van de provincie in kaart gebracht. Het instrument is hierbij verdiept en verfijnd.

Met name de indeling in identiteitstypen maakt het mogelijk om elk landschap richting te geven voor ontwikkeling, ook degenen die op dit moment in hun geschiedenis een nauwelijks (nog) herkenbare identiteit hebben.

Het product biedt 'zeven' en 'mallen' voor ruimtelijke ordening - het kan dienst doen om specifiek programma de juiste locatie te wijzen en vervolgens de juiste vorm.

 

Daarnaast is het bovenal een inspiratiebron voor behoud door ontwikkeling.

 
 
 
 
 
 
 

hoe gelaagder het landschap, hoe transparanter er ontwikkeld zou moeten

identiteitstypen en hun bijpassende ontwikkelingsstrategie

'amuses' - kleine droogmakerijtjes als proeverij voordat het echte Hollandse werk begon

onderzoek naar landschappelijke mentaliteit

Westfriesland - landschappelijke mentaliteit ruimtelijk afleesbaar

Westfriezen ontwikkelen versus Overheden ontwikkelen -  landschappelijk versus verstedelijking

grote transformatiepotentie maar altijd als geheel

Identiteit Noord-Holland Noord

boekje Identiteit NH-N (pdf)


Opdrachtgever:

Provincie Noord-Holland

Partners:

Harmen van de Wal - Krill Rotterdam


Aanverwante projecten:

Bollenstreek Haarlemmermeer

DNA dorpen Noord-Holland

DNA Landschap Noord Holland

Identiteit Noord-Holland Zuid