Beeld van Texel - Landschap - Onderzoek en Visie - NH-Texel - 2008

Deel 1 in het project Ruimte voor ontwikkeling, samen zorgen voor de toekomst: Ontwerpend onderzoek naar de identiteit van het eiland om richting te geven aan ontwikkelingen.

Texel is het grootste en meest gevarieerde eiland van de Waddenkust. Het ligt aan zee en wad, heeft duinen en strand, maar heeft ook een goede doorvaarroute en een vliegveld. Texel heeft wilde natuur, een prachtig oud cultuur landschap met karakteristieke dorpen, maar ook een modern argrarisch productiegebied met typische kwaliteitsproducten. Texel ligt op een uur rijden van Amsterdam. Texel kan veel kanten op.

Het Beeld van Texel is een boek dat met beelden probeert te schetsen wat van de al aanwezige diepe kennis over het eiland en haar ontstaan in de dagelijkse werkelijkheid beleefbaar is. Het brengt in beeld wat de ruimtelijke identiteit van Texel is, met het doel die leidend te laten zijn bij nieuwe ontwikkelingen. Op basis van Het Beeld van Texel is door de gemeente een Structuurvisie opgesteld die uiteindelijk heeft geleid tot een nieuw bestemmingsplan met beeldkwaliteitsplan. 

Het gaat om kwaliteit en langs die weg om duurzaamheid. 

 

Het Beeld van Texel is geen alomvattende analyse die het complete verhaal van Texel vertelt. In de beeldende studie is onderzocht waar het ruimtelijk goed zit in Texel en waar het soms mis is gegaan.

Soms is via beeldbewerkingen onderzocht waar het hem in zit. Die beeldbewerkingen zijn analytisch bedoeld, maar geven onvermijdelijk ook aanleiding tot nadenken over de toekomst. Dat is in het totale proces dat de gemeente is gestart ook nadrukkelijk de bedoeling.