Buurtskap De Tuunen Texel - Dorpsbouw - Ontwerp en Uitvoering - NH-Texel - 2016 - heden

Plan voor de realisatie van 100 verplaatsbare sociale woningen en 40 vrije sector woningen in een sociaal - technisch - en ruimtelijk duurzame opzet aan de oostrand van Den Burgh op Texel.

Voortvloeiend uit het project Planet Texel vroeg Jan van Andel van Woontij ons eind 2015 om de 100 sociale woningen waar Texel op dat moment om zat te springen in een bijzondere duurzame vorm te ontwerpen. Extra bijzonder was de eis van de provincie dat de woningen na ca 20 jaar ook weer verplaatst zouden moeten (kunnen) worden.

Een opgave voor landschapsbouw en ‘lichte stedebouw’ dus, letterlijk en figuurlijk.

De crux was wat ons betreft niet om alleen langzaam (bebouwing) te kunnen onttrekken, maar om telkens (waarde) te kunnen toevoegen. De gemeente en de corporatie als eerste, de bewoners en medegebruikers vervolgens ook en steeds meer. Want het credo is dan wel ‘tijdelijkheid’, maar in onze visie gaat het eigenlijk vooral om permanentheid. Wat laat je achter? En hoe kan dat uitgroeien? Dat zijn de belangrijkste vragen waar we samen met Faro antwoord op hebben gegeven.


Duurzaamheid was vanzelfsprekend een belangrijk thema, en die zat wat ons betreft als eerste in het landschap. We ontwierpen een groen casco met een minimale ondergrondse en bovengrondse infrastructuur waarin woningen zonder schade te doen aan het landschap kunnen worden toegevoegd en worden weggenomen.

Pas echt duurzaam en wat ons betreft geslaagd zal de buurt echter pas zijn als er ook sociaal iets verandert t.o.v. de conventionele wijken. Als er tussen de geheel private wereld van de particuliere tuin en de helemaal publieke wereld van de openbare weg een wereld bestaat van gedeeld privé en collectief; als er ruimtes en plekken zijn die de bewoners met elkaar delen, waar ze elkaar kunnen ontmoeten en activiteiten als gemeenschap ontplooien. Waar ouderen en kinderen, autochtonen en allochtonen, rijkeren en minder rijken, denkers en doeners, met elkaar voedsel kunnen verbouwen, dieren verzorgen, water beheren, tuinen onderhouden, bomen snoeien, sporten, spelen en samen eten. Niet omdat het moet (we leven niet meer in de sixties), maar omdat het kan. 
We hebben de woningen daartoe in kleine ensembles ontworpen die elk een eigen collectieve buitenruimte delen; de erven. Daartussen vloeit een semi-openbaar landschap met een grote weide en een productieveld waarin ook andere omwonenden van harte welkom zijn om te participeren.
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

De plankaart met erven

Collectieve buitenruimntes, tuinen landjes, weitjes

Openbaar landschap

Lichte infrastructuur - als de woningen verdwijnen verdwijnt deze evenredig mee

Impressie van het Marserf (beeld Faro architecten)

Impressie van het landschap (beeld Faro architecten)

Impressie van De Tuinen (beeld Faro architecten)

Impressie 3D model hele Buurtskap (beeld Faro)

Buurtskap De Tuunen Texel

Verbeelding Cyclische Stedebouw

3D impressie filmpje

TexelTuunenPlankaart.pdf

TexelTuunen_BKP.pdf


Opdrachtgever:

Woontij Woningcorporatie

Gemeente Texel

Partners:

Faro Architecten

 

Website De Tuunen.nl


Aanverwante projecten:

Beeld van Texel

Planet Texel

Texel in Ontwikkeling

Texel op Koers