Netwerk

Landscape Architects for SALE - afgekort la4sale  - is een jong bureau (sedert begin deze eeuw) dat in een netwerk van zelfstandige specialisten opereert. In plaats van een groot bureau met vaste medewerkers is la4sale een verbond tussen gedreven personen met een ruime ervaring die vanuit verschillende achtergronden samen hun kwaliteiten inzetten. Voor elk project, groot of klein, simpel of complex vormen we een team op maat. We putten daarvoor uit ruimtelijke denkers die alle schaalniveaus beheersen en deskundigen op specifieke terreinen. 

 

 

De 'SALE' in de naam staat voor Stedebouw Architectuur Landschap Etcetera. Dat wil zeggen dat we alle soorten opgaven op het vlak van de ruimtelijke ordening tot ons werkterrein rekenen. 

Het 'Landscape Architects for', betekent dat we ons daarin altijd als landschapsarchitecten opstellen. Dat wil zeggen met een natuurlijke aandacht voor schaal, context, overzicht en verandering.

 

La4sale heeft ervaring met zowel onderzoek en visievorming op de grote schaal van het landschap en de stad, als met uitvoeringsgerichte projecten op de kleine schaal van de wijk, de openbare ruimte en het gebouw. 

 

 

La4sale heeft inzicht in zowel wat beleidsmakers als wat ontwerpers nodig hebben; in wat er in het totale planvormingsproces aan de bovenkant en aan de onderkant speelt. Maar ook in wat gebruikers en ontwikkelaars beweegt; in wat er op de voorgrond en de achtergrond speelt.

 

Onze expertise is het bepalen van landelijke en stedelijke identiteit en de vertaling daarvan in operationele sturingsinstrumenten en concrete plannen. Als landschapsarchitecten hebben we een zekere afstand tot architectuur. Daardoor kunnen we ons juist heel goed onbevooroordeeld richten op de rol die architectuur in de context van de structuur moet spelen. Supervisie en vormcoördinatie maakt daarom een belangrijk deel uit van ons werk, en soms ook het ontwerpen van gebouwen zelf.

 

Ons succes ligt vaak in het doorbreken van de standaard, in onconventionele oplossingen en het afwijken van gebaande paden. Omdat we weten dat ook baanbrekende visies pas in de uitwerking en op het allerlaatste detail worden waargemaakt hechten we enorm aan het opbouwen van een duurzame relatie met opdrachtgever én project en blijven we betrokken tot het eind.